Noshudlik, Chaqqonlik va Epchillik haqida maqollar to‘plami
Noshudlik, Chaqqonlik va Epchillik haqida maqollar to‘plami
Uddaburonlik, chaqqonlik, epchillik hamda noshudlik haqida eng sara maqollar to‘plami....
Maqollar to‘plami
16.03.24
0
0
Tejamkorlik va Isrofgarchilik haqida maqollar to‘plami
Tejamkorlik va Isrofgarchilik haqida maqollar to‘plami
Isrofgarchilik va tejamkorlik haqida eng sara maqollar to‘plami. Isrof nima, bilasizmi? Isrof so‘zi lug‘atda «chegaradan chiqish» va «bir narsani qasddan unutish» ma’nolarini anglatadi....
Maqollar to‘plami
16.03.24
2
0
Vatan va Vatanparvarlik haqida maqollar to‘plami
Vatan va Vatanparvarlik haqida maqollar to‘plami
Vatan hamda vatanparvarlik haqida eng sara maqollar to’plami. «Vatanni sevish — vatanparvarlik haqida kuylashing emas. Vatanni sevish — vatanparvarlik haqida lof urishing ham emas. Vatanni sevish — mashinang oynasidan tashqariga axlat uloqtirmasliging xolos» (Mubashshir Ahmad)....
Maqollar to‘plami
16.03.24
3
0
Taqdir va Tadbir haqida maqollar to‘plami
Taqdir va Tadbir haqida maqollar to‘plami
Tadbir va taqdir haqida eng sara maqollar to‘plami. «O‘ylaring so‘zlaringga, so‘zlaring fe‘lingga, fe‘ling taqdiringga nuqs etadi. Go‘zal o‘yla, go‘zal yasha» (Jaloliddin Rumiy)....
Maqollar to‘plami
16.03.24
3
0
To‘g‘rilik va Egrilik haqida maqollar to‘plami
To‘g‘rilik va Egrilik haqida maqollar to‘plami
To‘g‘rilik, to‘g‘riso‘zlik, egrilik hamda o‘g‘rilik haqida eng sara maqollar to‘plami. «To‘g‘rilik Musoning asosi kabidir. Egrilik esa sehrgarlarning sehrlariga o‘xshaydi. To‘g‘rilik o‘rtaga chiqqach, barcha egriliklarni yutib yuboradi» (Jaloliddin Rumiy)....
Maqollar to‘plami
16.03.24
4
0
Farosat va Farosatsizlik haqida maqollar to‘plami
Farosat va Farosatsizlik haqida maqollar to‘plami
Farosat, befahimlik va farosatsizlik haqida eng sara maqollar to‘plami. «Insonga ato etilgan aql-zakovatning eng oliy nuqtasi fahm-farosatdir»....
Maqollar to‘plami
16.03.24
5
0
Andisha va Andishasizlik haqida maqollar to‘plami
Andisha va Andishasizlik haqida maqollar to‘plami
Andisha hamda andishasizlik haqida eng sara maqollar to‘plami. Andisha — axloqiy tushuncha. Oʻzaro muomalada sharm-hayo, bosiqlik va muloyimlik bilan munosabatda boʻlishni talab qiladi....
Maqollar to‘plami
16.03.24
2
0
Reja va Rejasizlik haqida maqollar to‘plami
Reja va Rejasizlik haqida maqollar to‘plami
Rejasizlik va reja haqida eng sara maqollar to‘plami. «Har tong kunlik reja tuz va uni albatta bajar» (Lev Tolstoy)....
Maqollar to‘plami
16.03.24
5
0
Or-nomus va Obro‘ haqida maqollar to‘plami
Or-nomus va Obro‘ haqida maqollar to‘plami
Or-nomus, obro‘ va uyat haqida eng sara maqollar to‘plami. «Millat oriyati shaxsni ulg‘aytiradi. Oriyatli shaxs millatni uyg‘otadi. Uyg‘oq xalq esa dunyoni ulg‘aytiradi»....
Maqollar to‘plami
16.03.24
1
0
Ishonch va Ishonchsizlik haqida maqollar to‘plami
Ishonch va Ishonchsizlik haqida maqollar to‘plami
Ishonch hamda ishonchsizlik haqida eng sara maqollar to‘plami. «Eng yomon narsa insonga bo‘lgan ishonchning yo‘qolishi: mengami, sengami yoki ungami — farqi yo‘q» (Muhammad Toshboltaev)....
Maqollar to‘plami
16.03.24
3
0