Mehribonlik va Oqibatsizlik haqida maqollar to‘plami

10:33, 19 март 2024
1
0

Mehr-oqibat, mehribonlik hamda oqibatsizlik haqida eng sara maqollar to‘plami. «Inson qalbiga yo‘l mehr-muruvvat va saxovatdan boshlanadi».

Mehr bilmas qarindoshdan,
mehr bilgan yot yaxshi.

Mehri borning sehri bor.

Yuz-yuzga tushar,
Mehr — ko‘zga.

Foydasi yo‘q yordan issiq o‘choq yaxshi.

Har kim — siylaganning quli.

Odamning yuzi quyoshni ilitar.

Odam izzatga semirar.

Izzatga arzimagan mehmon to‘shak bulg‘ar.

Yigit mehri — ko‘zda.

Ko‘z qayerda bo‘lsa,
Mehr ham o‘sha yerda.

Tanigan yerda bo‘y siyli,
Tanimagan yerda to‘n siyli.

Otangni ko‘rsang, otdan tush.

Och otasini tanimas.

Mehr bilmas qarindoshdan, mehr bilgan yot yaxshi

Ko‘rpang qayerda — ko‘ngling shu yerda.

Kattaga — hurmat,
Kichikka — shafqat.

Bet ko‘rgandan hoi so‘r.

Yalang‘ochni hech kim siylamas.

Keksaga yo‘l ber,
O‘zing ham qartayasan.

Ko‘z ko‘zga tushsa, mehr qo‘zg‘alar.

Odamga e’tibor — olamga e’tibor.

Molga egasining ko‘zi dori.

Bir uy to‘la jonsan,
Bir-biringga mehmonsan.

Siylangan otning tishiga qaralmas.

Erni sevmagan o‘zini sevmas.

Sening gaping — sho‘rva,
Mening qulog‘im — to‘rva.

Odam odam bilan aziz.

Hurmat — bitmas boylik.

Uyat yuzda bo‘lar,
Mehr — ko‘zda.

Ilinganga ilik qo‘y.

Ustoz mehri — ota mehri

Tor yerda topishgan,
Keng yerda ko‘rishar.

Aytgan joyga erinma,
Aytmagan joyga ko‘rinma.

Ko‘rmagan yot sezilar,
Ko‘rishmasang uyat bo‘lar.

Yomonga bersang oshingni,
Itga tashlar boshingni.

Uyga kelganni it qopmas.

Egasini siylagan itiga suyak tashlar.

Yaxshiga bersang oshingni,
Yaxshilar silar boshingni.

Davlat uchun erga tekkandan, yerga teg.

Yo‘l berganga qo‘l ber.

Ko‘zdan nari — ko‘ngildan nari.

Kattani maqta, kichikni saqla.

Hurmat qilsang, hurmat ko‘rasan.

O‘z aybingni ochsang,
Elning mehri qochar.

Odamning taftini odam olar.

Mehri borning sehri bor

Borning eshigini el ochar,
Yo‘qning tuynugini yel ochar.

Siylamasang siylama, ammo xo‘rlama.

Mol egasining ko‘zidan suv ichar.

Yuz arnri — shirin.

Qo‘shni oshi qorin to‘ydirmas,
Mehr-u oqibatni oshirar.

Tanimasni siylamas.

Siylagan siy ko‘rar.

Izzat qilsang, hurmat ko‘rasan.

«Seniki — meniki» — ko‘ngil torligi.

It egasiga hurmas.

Osh-tovog‘ing kerak emas,
Qosh-qovog‘ing kerak.

Ko‘z ko‘rmasa, ko‘ngil sevmas.

Itning kallasini tovoqqa solsang,
Yumalab ketar.

Egasini hurmat qilsang, itini so‘kma.

Odamning yuzi — olmosdan o‘tkir.

Mehr xazinasi til

Xotin hurmat qilsa, hurmat ko‘radi,
Er hurmat qilsa, ne’mat ko‘radi.

Yodlaganning yori bo‘l,
Izlaganning — zori.

Kuchuk tomga chiqsa ham,
Egasidan katta bo‘lmas.

Mushuk suyganidan o‘z bolasini yer.

Meniki deganning mehri issiq.

Do‘stingga qo‘shiq ayt,
Mehringni qo‘shib ayt.

Zarraday joydan ko‘ngil to‘lar,
Zarraday joydan ko‘ngil qolar.

O‘zingdan zo‘rlar chiqsa,
Ko‘zingdan sho‘rlar chiqar.

To‘ygan yerga to‘qqiz kun — ta’zim.

Otasi siylamaganni bolasi siylamas.

Kishining hurmati o‘z qo‘lida.

Ko‘z ko‘rganini qilar,
Kosov — tutganini.

Ko‘zdan tushgan tildan ham tushar.

Yuz — yuzning hurmati.

Mehrli odam sevimli

Elda er atansang,
El senga oltin tovoqda osh berar.

Davlat bo‘lsa — savlat,
Savlat bo‘lsa — hurmat.

Yuzi yo‘qning ko‘zi yo‘q.

Er siylagan yerda aziz.

Siylagani puling bo‘lmasa,
Siypagani tiling bor.

Muruvvat — mehrning tuzog‘i.

It izzatni bilmas,
Ho‘kiz — hurmatni.

Mato dong‘i bilan bo‘z o‘tadi,
Ota dong‘i bilan qiz o‘tadi.

Sigir suv ichganda,
Buzoq muz yalar.

Mehr — gul, qahr — tikan

Bolalilar bosh bo‘lar,
Bolasizlar yosh bo‘lar.

Siylagan sig‘imli bo‘lar.

Odam quloqdan ozar,
Ko‘ngildan semirar.

Bola — xizmatda, ota — izzatda.

Kattaga hurmatda bo‘l,
Kichikka — izzatda.

It izzatni bilmas,
Eshak — tarbiyatni.

O‘zini bilgan o‘zgani ham bilar.

Qari-qari demangiz,
Qarini quruq qo‘ymangiz.


Manba: UzBaza.Uz
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
Топ из этой категории
How to download music to iPhone: 6 easy and free ways How to download music to iPhone: 6 easy and free ways
How to download music to iPhone: 6 easy and free ways You can transfer audio files from a computer or via the Internet...
11.05.24
1
0
O‘qishga kirish uchun minimal o‘tish ballari ko‘tariladi O‘qishga kirish uchun minimal o‘tish ballari ko‘tariladi
O‘qishgakirishuchunminimalo‘tishballari ko‘tariladi Ta’lim granti asosida tahsil olgan talabalarning o‘qishni...
08.05.24
151
0